Public Gallery 139 OD nr.6

.........maart april mei 2001. ......

Jolande Traa

INSTALLATIE

 

Net als het kunstwerk van Sanne Bruggink gaat de installatie van Jolande Traa over het waarnemen van de ruimte. Zij weet de voorbijganger deze weer op een andere manier te laten ervaren. Daarvoor maakt Traa gebruik van eenvoudige middelen. Op de lange wand tekent zij direct op de muur een raster van horizontale en verticale lijnen. Vervolgens monteert zij op de kruispunten van de horizontale en verticale lijnen van het raster kleine, blauwe bolletjes. Belangrijk uitgangspunt voor Traa is de blauw met wit betegelde, bolle wand in de onderdoorgang; een deel van de nieuwbouw van het stadskantoor van architect Jo Coenen.

 

 

De tekening weerspiegelt verschillende aspecten van deze wand. Het horizontale van de blauw met witte betegeling is er bijvoorbeeld in terug te vinden, evenals de bolling van de wand. Als reflectie van die bolling oogt de rastertekening juist hol. Bovendien vertoont de tekening geen gelijkmatige verdeling. Vanaf de ene zijde lijken de vakken meer gecomprimeerd, terwijl ze vanaf de andere kant meer uitgerekt zijn. Deze perspectivische vertekening vormt een intrigerend facet van de installatie. Het maakt je bewust van je eigen waarneming. Hoe abstract dit werk van Jolande Traa op het eerste gezicht ook mag lijken, het verwijst in zekere zin naar het landschap. Net zoals de middelste witte baan in de betegelde muur voor deze kunstenaar aan de horizon refereert, zo verwijst ook haar werk daarnaar. Als een panorama strekt de tekening zich over de lange wand van de onderdoorgang uit.

terug .............................verder

index