Public gallery 139 OD nr.3

...................april mei juni 2000....................

Hieke Pars

de tussenruimte

Het werk van Hieke Pars concentreert zich op de mensen die bij het college van B & W werken. Het is niet de burgemeester of de wethouder waar haar aandacht naar uit gaat, maar de serveerster. Hieke Pars werkt meestal op locatie in de openbare of semi-openbare ruimte. Ze neemt vaak ruim de tijd om een nieuwe locatie te verkennen. Tijdens haar verblijf aan de OD 139 vielen vooral de bodes en de serveersters op. Ze waren door hun kleding en hun werkzaamheden direct als zodanig herkenbaar. Voor Pars vormt de serveerster in een bepaald opzicht een (ver)bindend element in het gebouw van het Delftse college. Deze - onmisbare - functie vormt dan ook de basis voor het werk in de onderdoorgang. Hier vertegenwoordigt de serveerster, in plaats van burgemeesters en wethouders, het gebouw van het college.

 

Aan de binnenkant van de onderdoorgang hangt op de smalle hoge muur tussen de twee toegangspoorten een flinke lichtbak met een foto van een serveerster. Dit portret is vergelijkbaar met een sober statieportret. Het gaat Hieke Pars niet om de persoon op zich, maar om de functie die zij op deze plek uitoefent. Het feit dat normaal gesproken alleen hoogwaardigheidsbekleders op een dergelijke manier worden geportretteerd, geeft aan hoeveel waarde de kunstenaar toekent aan deze functie. Een tweede lichtbak, veel bescheidener van afmeting, is bevestigd op de lange, rechte muur. Het toont een foto van een werkplek compleet met stapels papieren, notities, computer en natuurlijk een koffiekopje. Dit kleine werk, dat als enige ook vanaf de straat zichtbaar is, dient als een blikvanger en reminder. Pas nadat de voorbijganger terugloopt naar de Oude Delft ontdekt hij het enorme statieportret.

terug ............................verder

index