Het project "Delft is Here" is door de delftse kunstenaar Coen de Jong ontwikkeld in het kader van het project Buiten de Muren van de Gemeente Delft en heeft het wereldbeeld van de Delftenaar als uitgangspunt. Het wereldbeeld zoals dat bepaald wordt door plaats en tijd. Dat wil zeggen dat de geografische bepaaldheid, ofwel de plek waar wij leven, en de tijd waar in wij leven voor een groot deel bepalend is voor de wijze waarop wij de wereld ervaren. Wat nu, stelt Coen de Jong, als Delft niet in Nederland zou liggen maar elders in de wereld? Hoe zou Delft er dan uitzien en hoe zouden de Delftenaren leven en werken?

Om hier achter te komen werden in de eerste helft van 2002 de drie andere plaatsen op de wereld die de naam Delft dragen door de kunstenaar bezocht. Deze plaatsen liggen in de Verenigde Staten, in Zuid Afrika en op Sri Lanka. De Jong heeft op de diverse locaties video-opnamen gemaakt die zowel de locaties zelf als de inwoners betreffen. Deze opnamen dienden als basis voor een serie (audiovisuele) kunstwerken en documentaire producties die in het voorjaar van 2003 in Museum het Prinsenhof in Delft Nederland werden gepresenteerd.